Contact us

Lok Sabha Constituency-Jalandhar
Name of MP - Sh. Santokh Singh Chaudhary
State - Punjab
Permanent Address - H.N. 168, Vijay Nagar, Jalandhar, Punjab
Mobile - 09814062168, 09013869327

  • Postal Address
  • Kendriya Vidyalaya CRPF Sarai Khas ,National Highway No.1, Sarai Khas, Jalandhar, Punjab. Pin-144805
  • Phone No
  • 0181-2780090
  • Fax No
  • 0181-2780090
  • E-mail of Principal
  • kvsaraikhasjal@gmail.com